Terma & Syarat Jual Beli

  1. Barang yang dijual tidak boleh dikembalikan dan tiada pemulangan wang akan diberikan
  2. Jika ada kesilapan dari pihak kami mengenai ketersediaan stok (stock availability) , anda diberikan hak untuk mendapatkan pemulangan wang
  3. Anda tidak boleh memilih kurier servis , kami akan tentukan.
  4. Barang yang dijual mempunyai +-1 inch (plus minus) dari segi saiz
  5. Menjadi tanggungjawab pembeli untuk menyemak status penghantaran menggunakan tracking number yang kami berikan.
  6. Setiap pembelian di kedai online kami dikenakan caj pengurusan ToyyibPay RM1 , jika pemulangan wang di buat (Merujuk point ke-2),  RM1 akan ditolak dari jumlah pemulangan wang.
  7. Tracking tempahan anda di sini EasyTrack | Track & Trace Latest Shipment Status Here (easyparcel.com)